Nicolas of Cusa Foundation 

supports the interreligious dialogue
supports projects against poverty
supports projects in Africa and Latin America

Contact us

Interreligieuze dialoog

Doel:
toenadering en dialoog tussen religies

De Stichting Cusanus ondersteunt verenigingen en selecteert projecten die de toenadering tussen religies bevorderen.

De religieuze conflicten in de wereld wekken soms de indruk dat een geloofsovertuiging het samenleven bemoeilijkt in plaats van zin geeft.

Een constructieve dialoog tussen de wereldgodsdiensten is daarom meer dan ooit noodzakelijk. De Stichting wil initiatieven in deze richting ondersteunen, die groeien vanuit de drie geloofsgemeenschappen zelf, die het geweld veroordelen, en dialoog en samenwerking een kans geven.


Sociale projecten

Doel: volwassenen en kinderen ondersteunen in problematische situaties

De Stichting Cusanus ondersteunt verenigingen en selecteert projecten die de sociale noden verhelpen van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving.

De integriteit en persoonlijke inzet van de hulpverleners vormen daarbij een belangrijk criterium, alsook de transparantie en nabije opvolging van het project.Vierde pijler

Doel:
onafhankelijke ontwikkelingssamenwerking

De Stichting Cusanus ondersteunt verenigingen uit de zgn. "vierde pijler"-beweging en selecteert projecten die geleid worden door mensen die ter plaatse de handen uit de mouwen steken om de algemene levensomstandigheden te verbeteren van bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden.


Wil je een projectaanvraag indienen?

Neem contact op via de contact pagina .

De Cusanus Stichting ondersteunt enkel projecten die aan de statutaire doelstellingen beantwoorden. Een duidelijke projectomschrijving, budgettering en motivering waarom het aan bovenstaande doelstellingen beantwoordt, zijn vereist.