Charles Deckers

Witte Pater 

1924 - 1994

De Stichting Nicolas Cusanus werd opgericht om goede doelen te steunen in het spoor van de levenshouding van pater Charles Deckers (1924-1994), broer van oprichter Simon Deckers. Vooral de interreligieuze dialoog en sociale inzet voor de (kans)armen worden beoogd. 

Charles Deckers  ( Antwerpen 26 december   1924  -  Tizi Ouzou 27 december   1994 ) was een Vlaamse  witte pater  die vermoord werd bij een terreuractie van de  GIA . Hij werkte vele jaren in  Algerije  en pleitte vooral voor rechten van meisjes en vrouwen, alsook voor een goede verstandhouding tussen christenen en islamieten.

Op 8 december 2018 werd pater Deckers samen met achttien andere martelaren door  kardinaal Giovanni Becciu   zalig verklaard . Dit gebeurde in de  Algerijnse  stad  Oran , in aanwezigheid van de Antwerpse bisschop  Johan Bonny , een twintigtal  imams , evenals de Algerijnse minister van Religieuze Aangelegenheden.

Voor een biografie en informatie over de zaligverklaring en herdenking van pater Deckers, zie website charlesdeckers.be